Новини

Подмяна на водопроводна мрежа на ул. Гоце Делчев

Поради подмяна на водопроводна мрежа на ул. Гоце Делчев Ви уведомяваме, че в период от 30 работни дни считано от 04.09.2017г. ще бъде нарушено водоподаването в часовете от 08:00 до 18:00 всеки ден.

| 07/09/2017 |

Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод на 01.09.2017г. от 10:00 до 17:00 часа в района на Общински детски комплекс (Пионерски Дом) ще бъде преустановено водоподаването за горепосочения интервал от време.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 01/09/2017 |

Електронни услуги

"ВКТВ" ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди

"ВКТВ" ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди от 01.07.2017 до 30.09.2017г. на починали абонати на техни наследници в стая 3 в сградата на дружеството. Моля носете копия на нотариален акт, удостоверение за наследници и лична карта. От ръководството на "ВКТВ" ЕООД.

| 28/06/2017 |

Промяна на собствеността

При продажба на имот върху новия собственик преминават всички права и задължения, произтичащи от сключения договор с "ВиК" ЕООД. Новият собственик е задължен да ни уведоми за промяната на собствеността в седемдневен срок. Проверете дали е отчитана редовно водата и дали са платени сметките на жилището, което купувате.

| 19/09/2012 |