Новини

Нарушено водоподаване в с.Драгиново

Поради извършваща се реконструкция и изместване на водопровода на ул.Бор и ул.Калугерица, ще бъде нарушено водоподаването в района на кв.Фризера в с.Драгиново. Ремонтните дейности се очакват да приключат до 08.08.2017г.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите потребители.

| 04/08/2017 |

Авария на главен водопровод

Поради авария на 03.08.2017г. от 20:00 до 13:00 часа на 04.08.2017г. ще бъде преустановено водоподаването на питейна вода на главен водопровод по ул.Тодор Каблешков.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 03/08/2017 |

Електронни услуги

"ВКТВ" ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди

"ВКТВ" ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди от 01.07.2017 до 30.09.2017г. на починали абонати на техни наследници в стая 3 в сградата на дружеството. Моля носете копия на нотариален акт, удостоверение за наследници и лична карта. От ръководството на "ВКТВ" ЕООД.

| 28/06/2017 |

Промяна на собствеността

При продажба на имот върху новия собственик преминават всички права и задължения, произтичащи от сключения договор с "ВиК" ЕООД. Новият собственик е задължен да ни уведоми за промяната на собствеността в седемдневен срок. Проверете дали е отчитана редовно водата и дали са платени сметките на жилището, което купувате.

| 19/09/2012 |