Новини

Съобщение

Във връзка изпълнение на инвестиционен проект Реконструкция на водопроводни клонове в кв.Каменица "ВКТВ" ЕООД гр.Велинград уведомява потребителите на вода за питейно битови цели, че водоподаването ще бъде частично прекъсвано в посочените периоди по следните улици:
1.Гл.клон 1-ул.Милеви скали от пресичане с ул.Георги Кирков до пресичане с ул.Христо Смирненски от 15.09.2018г. до 29.10.2018г.
2.Гл.клон 2-ул.Георги Кирков до ул.Владо Черноземски,ул.Милеви скали участък между ул.Георги Кирков и ул.Владо Черноземскиот 02.08.2018г. до 28.09.2018г.
3.Гл.клон 3,Гл.клон 4-ул.Христо Смирненски-от 03.08.2018г. до 11.09.2018г.
4.Гл.клон 17,Гл.клон 18-ул.Владо Черноземски-ул.Георги Кирков от пресичане с ул.Милеви скали до пресичане с ул.Владо Черноземски от 25.10.2018г. до 27.11.2018г.

| 08/08/2018 |

Съобщение за хиперхлориране във Велинград

След планираното превключване на водопроводи "Суха лъка" и "Клепруза" на 08.08.2018г. от 14:00 до 18:00 часа, ще се извърши технологично хиперхлориране на питейната вода. Водата за посочения интервал от време няма да е годна за питейни нужди а само за санитарно-битови нужди.

Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

| 08/08/2018 |

Електронни услуги

"ВКТВ" ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди

"ВКТВ" ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди от 30.09.2017 до 31.12.2017г. на починали абонати на техни наследници в стая 3 в сградата на дружеството. Моля носете копия на нотариален акт, удостоверение за наследници и лична карта. От ръководството на "ВКТВ" ЕООД.

| 19/10/2017 |

Промяна на собствеността

При продажба на имот върху новия собственик преминават всички права и задължения, произтичащи от сключения договор с "ВиК" ЕООД. Новият собственик е задължен да ни уведоми за промяната на собствеността в седемдневен срок. Проверете дали е отчитана редовно водата и дали са платени сметките на жилището, което купувате.

| 19/09/2012 |