Новини

Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод на ул."Тошо Стайков" днес 20.03.2019г. от 13:00 до 15:30 часа ще бъде спряно водоподаването.
Засегнати ще бъдат - Хотел Двореца, и абонатите живущи на въпросната улица.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 20/03/2019 |

Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод "Суха Лъка" ще бъде спряно водоподаването частично по бул."Съединение" и централна градска част.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 15/03/2019 |

Електронни услуги

"ВКТВ" ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди

"ВКТВ" ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди от 01.12.2018 до 31.12.2018г. на починали абонати на техни наследници в стая 3 в сградата на дружеството. Моля носете копия на нотариален акт, удостоверение за наследници и лична карта. От ръководството на "ВКТВ" ЕООД.

| 03/12/2018 |

Промяна на собствеността

При продажба на имот върху новия собственик преминават всички права и задължения, произтичащи от сключения договор с "ВиК" ЕООД. Новият собственик е задължен да ни уведоми за промяната на собствеността в седемдневен срок. Проверете дали е отчитана редовно водата и дали са платени сметките на жилището, което купувате.

| 19/09/2012 |