Архив новини - Април 2018

Планова профилактика на водопровод "Дюкера"

На 12.04.2018г. водоподаването от водопровод "Дюкера" захранващ гр.Велинград с водни количества за питейно-битови цели ще бъде преустановено от 08:00 до 17:00ч. за извършване на профилактика на утаителните шахти.

От ръководств

| 11/04/2018 | Виж повече | Назад |