Архив новини - Юни 2018

Съобщение

На основание извършване на 72 часови проби при смесване на водни количества от КИЛегоринец и ПСПВ гр.Велинград и заповед 1 А-ДЗК-3/25.06.2018г. от РЗИ гр.Пазарджик.
Уведомявам потребителите със СВО от водопровод Легоринец, чеш

| 25/06/2018 | Виж повече | Назад |


Съобщение

На основание извършване на 72 часови проби при смесване на водни количества от КИЛегоринец и ПСПВ гр.Велинград и писмо на РЗИ гр.Пазарджик изх.1А-ДЗК-2/24.06.2018г.
Уведомявам потребителите със СВО от водопровод Легоринец, че

| 22/06/2018 | Виж повече | Назад |


Съобщение

На основание извършване на 72 часови проби при смесване на водни количества от КИЛегоринец и ПСПВ гр.Велинград и писмо на РЗИ гр.Пазарджик изх.1А-ДЗК-2/15.06.2018г.
Уведомявам потребителите със СВО от водопровод Легоринец, че

| 15/06/2018 | Виж повече | Назад |


Възстановяване на водоподаването от ПСПВ

Уведомяваме ви, че днес 14.06.2018г. вследствие установения вътрешен контрол за качеството на водата от ПСПВ по Физикохимични и микробиологични показатели водата е годна за питейни нужди по Наредба 9 на МНЗ и БДС 2823-83.

| 14/06/2018 | Виж повече | Назад |


Нарушено водоподаване от ПСПВ

Поради лошите метеорологични условия, гръмотевични бури и обилни валежи, мътността на водата е много висока и водоподаването от ПСПВ ще бъде нарушено до 08:00 часа на 14.06.2018г.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на з

| 13/06/2018 | Виж повече | Назад |