Нормативни документи

Заявление за прехвърляне на партида


Заявление за ВиК услуга и служебна бележка за липса на задължения, попълва се в Стая 1


ИЗВАДКА ОТ РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД за обекти:ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПРЕНОС НА ТОПЛА МИНЕРАЛНА ВОДА


Справка за издадените Разрешителни от находище за минерална вода Велинград-Каменица към 15.02.2016г.


Обществена поръчка доставка водомери


Решение ОУ-09_11.08.2014_Общи условия ВиК


Общи Условия на ВКТВ ЕООД ВЕЛИНГРАД


Договор_бланка


Наредба_4_17_08_2012


Закон за водите