Публикувани процедури

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

___________________________________________________________________

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП - Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел и масла от бензиностанция находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на "ВКТВ" ЕООД гр.Велинград.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 67 от 23.08.2018г.
Публична покана: 9079965 от 23.08.2018г.
Краен срок за участие: 27.08.2018г.
Обява Горива


Заповед


Документация и образци


Съобщение за удължаване на срока на обществена поръчка


Протокол


Договор


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

___________________________________________________________________

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП - Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел и масла от бензиностанция находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на "ВКТВ" ЕООД гр.Велинград.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 54 от 26.06.2018г.
Публична покана: 9078256 от 26.06.2018г.
Краен срок за участие: 11.07.2018г.
Обява Горива


Заповед


Документация и образци


Съобщение за удължаване на срока на обществена поръчка


Протокол


Съобщение за прекратяване на обществена поръчка


ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЯВНО НАДДАВАНЕ

___________________________________________________________________


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЯВНО НАДДАВАНЕ

___________________________________________________________________


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

___________________________________________________________________

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП - Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция с налична газова колонка, находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на "ВКТВ" ЕООД за срок от една година.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 36 от 30.06.2017г.
Публична покана: 9065776 от 30.06.2017г.
Краен срок за участие: 03.07.2017г.
Обява Горива


Заповед


Документация и образци


Протокол


Договор


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

___________________________________________________________________

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на "ВКТВ" ЕООД гр.Велинград.
Решение (заповед) за откриване на процедурата: 14 от 07.04.2017г.
Публична покана: 9063182 от 10.04.2017г.
Краен срок за участие: 20.04.2017г.
Обява Ваучери


Заповед


Документация


Образци


Протокол


Протокол от жребий


Договор


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

___________________________________________________________________

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП - Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на "ВКТВ" ЕООД за срок от една година.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 11 от 29.03.2017г.
Публична покана: 9062896 от 31.03.2017г.
Краен срок за участие: 10.04.2017г.
Обява Горива


Заповед


Документация


Отговор


Протокол


Съобщение за прекратяване на обществена поръчка


ПУБЛИЧНА ПОКАНА __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на "ВКТВ" ЕООД гр.Велинград.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 44 от 29.03.2016г.
Публична покана: 9052017 от 04.04.2016г.
Краен срок за участие: 12.04.2016г.
Договор Ваучери


Публична Покана


Съобщение


Образци на документи за обществена поръчка ваучери


Техническо задание


Протокол


ПУБЛИЧНА ПОКАНА __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ПУБЛИЧНА ПОКАНА -Доставка и продажба на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на ,,ВКТВ" ЕООД за срок от една година

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 37 от 02.03.2016г.
Публична покана: 9051005 от 07.03.2016г.
Краен срок за участие: 17.03.2016г.
Съобщение за удължаване на срока на публичната покана


Публична Покана


Съобщение


Образец 1 административни сведения за кандидата


Образец 2 ЕИК


Образец 3 техническо предложение


Образец 4 списък изпълнени договори


Образец 5 списък техника


Образец 6 декларация по чл.47,ал.9 ЗОП


Образец 7 -декларация за участието на подизпълнители


ОБРАЗЕЦ 8 ценово предложение


Описание на поръчката и указания


ПРОЕКТО-ДОГОВОР


ПРОТОКОЛ


ДОГОВОР