Сертификати

"ВКТВ" ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди

"ВКТВ" ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди от 01.12.2018 до 31.12.2018г. на починали абонати на техни наследници в стая 3 в сградата на дружеството.
Моля носете копия на нотариален акт, удостоверение за наследници и лична карта.

От ръководството на "ВКТВ" ЕООД.

| 03/12/2018 |


Сертификати

Всички влагани материали са със сертификати отговарящи на изискванията на БДС

| 17/09/2012 |