Новини

Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод на ул."Мур" днес 25.04.2019г. от 09:00 до 13:00 часа ще бъде спряно водоподаването на въпросната улица.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 25/04/2019 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод на ул."Хан Аспарух" днес 25.04.2019г. от 09:00 до 13:00 часа ще бъде спряно водоподаването в централна градска част и района около училище СОУ Св.Св."Кирил и Методий".

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 25/04/2019 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод днес 24.04.2019г. от 09:00 до 17:00 часа ще бъде спряно водоподаването в централна градска част и района около училище СОУ Св.Св."Кирил и Методий".

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 24/04/2019 |


Съобщение

Поради подмяна на главен водопровод по ул."Осми март", утре 24.04.2019г. от 09:00 до 17:00 часа ще бъде спряно водоподаването. Засегнати ще бъдат ул."Атанас Ненов" и абонатите живущи на ул."Осми март".

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 23/04/2019 |


Съобщение

Поради превключване на новоизградения водопровод по ул."Тошо Стайков" утре 24.04.2019г. от 09:00 до 17:00 часа ще бъде спряно водоподаването.
Засегнати ще бъдат - Община Велинград и живущите в долната част на въпросната улица.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 23/04/2019 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод в кв.Индустриален, днес 23.04.2019г. от 09:00 до 17:00 часа ще бъде спряно водоподаването. Засегнати ще бъдат абонатите в района на Централния гробищен парк до Хмела.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 23/04/2019 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод на ул."Христо Смирненски", днес 22.04.2019г. от 09:30 до 16:00 часа ще бъде спряно водоподаването. Засегнати ще бъдат абонатите на ул."Христо Смирненски", ул."Ивайло" и ул."Алеко Константинов" и Хотел "Аква Вива".

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 22/04/2019 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод на ул."Христо Смирненски", днес 19.04.2019г. от 09:30 до 14:00 часа ще бъде спряно водоподаването. Засегнати ще бъдат абонатите на ул."Христо Смирненски", ул."Ивайло" и ул."Алеко Константинов"

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 19/04/2019 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод на ул."Димитър Благоев", днес 19.04.2019г. от 08:30 до 13:00 часа ще бъде спряно водоподаването. Засегнати ще бъдат абонатите на въпросната улица и Хотел Клептуза.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 19/04/2019 |


Съобщение

Във връзка със стартиралите дейности по реконструкцията на улица Тошо Стайков и неосигурените средства за подмяна на канализационната мрежа, по инициатива на ВКТВ - ЕООД ще се извърши подмяна в отсечката от улица Гоце Делчев до улица Евлоги Георгиев със средства на дружеството.

| 16/04/2019 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод в кв.Индустриален, днес 15.04.2019г. от 10:00 до 17:00 часа ще бъде спряно водоподаването. Засегнати ще бъдат абонатите от прелеза на завод Кристал до Хмела.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 15/04/2019 |


Съобщение

Утре 16.04.2019г. от 9:00 до 17:00 часа периодично ще бъде спряно водоподаването по улици:
ул."Елин връх", ул."Ачовица", ул."Генерал гурко", ул."Бялата скала" и др. поради осъществяване на проект "Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод от напорен резервоар "Нежовица" по ул."Юри Венелин" и ул."Бялата скала" с инвеститор Община Велинград и изпълнител ДЗЗД Велинград Нежовица.

| 15/04/2019 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод на ул."Кисловодск", днес 12.04.2019г. от 11:00 до 14:00 часа ще бъде спряно водоподаването. Засегнати ще бъдат абонатите в близост до аварията.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 12/04/2019 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод в м.Четвърти километър, днес 11.04.2019г. от 10:00 до 13:00 часа ще бъде спряно водоподаването.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 11/04/2019 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод на ул."Иля Еренбург", днес 05.04.2019г. от 14:00 до 17:00 часа ще бъде спряно водоподаването.
Засегнати ще бъдат абонатите по бул."Съединение" от Хотел Рич до площада в кв.Каменица и всички улици над горе споменатия район в посока почивна база на министерски съвет.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 05/04/2019 |


Съобщение

Водопреносната мрежа на гр.Велинград е изградена в период 1926 -1983г. от азбестоциментови и дървени тръби. Дългият експлоатационен период на мрежите и съоръженията, не извършените своевременно реконструкции, завишаването на потреблението на водни количества към настоящия момент налага необходимост от спешни дейности свързани с водоснабдяването на града.
От Община Велинград собственик на водопреносните и канализационни системи се осъществяват множество проекти, с цел решаване на натрупаните с години проблеми в сектора, подмяна на старите и опасни за здравето тръби. Реализацията и изпълнението на проектите не е в компетенциите на ВКТВ ЕООД гр.Велинград, въпреки това дружеството оказва пълно съдействие на фирмите изпълнители и подпомага тяхната дейност по подмяната на водопреносната система с цел по-бързо приключване на проектите.

През 2019г. ще бъдат извършени следните инфраструктурни проекти:

1.Подмяна на ВиК инсталации по улиците: Милош Папарков, 8-ми март, 3-ти март, Христо Смирненски, Буков дол- изпълнител ЕКОДИН ООД.
Проектът се финансира със средства от ПУДООС.

2.Реконструкция на водопроводна мрежа по бул. Вела Пеева и ул. Тошо Стайков изпълнител Инфра билд проект ООД.
Финансиране с ПМС 165/2018г.

3.Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод от НР Нежовица по ул. Юри Венелин и ул. Бялата скала- изпълнител ДЗЗД Велинград Нежовица.

Финансиране с ПМС 165/2018г.

Изграждането и подмяната на водопроводите е свързано с периодично спиране на водните количества към потребителите, за да бъде реализирана подмяната .
ВКТВЕООД-гр.Велинград оказва пълно съдействие на фирмите изпълнители.
С цел по-добра координация е изготвен график за денонощни дежурства на служители на дружеството.
Информацията на интернет страницата на ВКТВЕООД- гр.Велинград ежедневно отразява информация за улиците, по които ще бъде спряно водоподаването - по предварителна заявка от фирмите изпълнители.
ВКТВ ЕООД е оповестило дежурен телефон ,на който всеки гражданин може да бъде информиран лично за временно спряното потребление на вода, във връзка с извършваните ремонтни дейности от фирмите изпълнители.

| 03/04/2019 |


Съобщение

Днес от 9:00 до 17:00 часа периодично ще бъде спряно водоподаването по улици:
ул."Елин връх", ул."Ачовица", ул."Генерал гурко" и др. поради изграждане на нов водопровод по ул."Юри Венелин" довеждащ водни количества от напорен резервоар "Нежовица".

| 03/04/2019 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод на ул.Христо Смирненски, днес 01.04.2019г. до края на деня ще бъде възстановено водоподаването, което бе спряно, поради извършване на изкопни работи.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 01/04/2019 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод на ул."Алеко Костантинов" и ул."Асен Златарев" днес 28.03.2019г. от 09:00 до 13:00 часа ще бъде спряно водоподаването.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти

| 28/03/2019 |


Съобщение

На 26.03.2019г. от 09:00 до 17:00 часа ще бъде затворено едното пътно платно по ул."Кирил и Методий" при ДГС "Алабак" поради извършване на ремонтни дейности.

| 26/03/2019 |