Новини

Съобщение

Във връзка изпълнение на инвестиционен проект Реконструкция на водопроводни клонове в кв.Каменица "ВКТВ" ЕООД гр.Велинград уведомява потребителите на вода за питейно битови цели, че водоподаването ще бъде частично прекъсвано в посочените периоди по следните улици:
1.Гл.клон 1-ул.Милеви скали от пресичане с ул.Георги Кирков до пресичане с ул.Христо Смирненски от 15.09.2018г. до 29.10.2018г.
2.Гл.клон 2-ул.Георги Кирков до ул.Владо Черноземски,ул.Милеви скали участък между ул.Георги Кирков и ул.Владо Черноземскиот 02.08.2018г. до 28.09.2018г.
3.Гл.клон 3,Гл.клон 4-ул.Христо Смирненски-от 03.08.2018г. до 11.09.2018г.
4.Гл.клон 17,Гл.клон 18-ул.Владо Черноземски-ул.Георги Кирков от пресичане с ул.Милеви скали до пресичане с ул.Владо Черноземски от 25.10.2018г. до 27.11.2018г.

| 08/08/2018 |


Съобщение за хиперхлориране във Велинград

След планираното превключване на водопроводи "Суха лъка" и "Клепруза" на 08.08.2018г. от 14:00 до 18:00 часа, ще се извърши технологично хиперхлориране на питейната вода. Водата за посочения интервал от време няма да е годна за питейни нужди а само за санитарно-битови нужди.

Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

| 08/08/2018 |


Превключване на главни водопроводи "Клептуза" и "Суха лъка"

Поради превключване на главни водопроводи "Клептуза" и "Суха лъка" и извършване на подмяна на водопроводи в централна градска част на 07.08.2018г. от 6:00 до 08.08.2018г 06:00 часа ще бъде преустановено водоподаването.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 06/08/2018 |


Превключване на главен водопровод "клептуза"

Поради превключване на главен водопровод "клептуза" и извършване на подмяна на водопроводи в централна градска част на 03.08.2018г. от 8:00 до 20:00 часа ще бъде преустановено водоподаването. Засегнати ще бъдат всички абонатите след Хотел "Здравец" посока горско стопанство Алабак.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 02/08/2018 |


Изместване на водопровод на ул.Надежда

Поради изместване на водопровод на ул.Надежда от 02.08.2018 до 03.08.2018г. ще бъде нарушено водоподаването на абонатите живущи на посочената улица.

| 02/08/2018 |


Подмяна на главен водопровод

Поради подмяна на главен водопровод в участъка от кафе"Централ" до Горско Стопанство Алабак на 19.07.2018г. от 08:00 до 17:00 ще бъде нарушено водоподаването в района.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 18/07/2018 |


Авария на главен водопровод "Клептуза"

Поради превключване на главен водопровод клептуза поради извършване на подмяна на водопроводи в централна градска част и извършване на райониране на водопроводната система водоподаването на 16.07.2018г. от 8:00 до 15:00 часа ще бъде преустановено водоподаването. Засегнати ще бъдат всички абонати захранени от него.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 16/07/2018 |


Съобщение за хиперхлориране във Велинград

След отстранена авария на довеждащ водопровод "Лепеница" от 06:00 до 12:00 на 12.07.2018г. ще се извърши технологично хиперхлориране на питейната вода. Водата за посочения интервал от време ще бъде годна само за санитарно-битови нужди.

Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

| 12/07/2018 |


Възстановяване на водоподаването към ПСПВ

Аварията на довеждащ водопровод "Лепеница" е отстранена.
В 22.30ч. на 11.07.2018г. водоподаването в ПСПВ е възстановено.
След пречистването й, за града ще се възстанови водоподаването към 23:45ч.

От ръководството на "ВКТВ" ЕООД.

| 12/07/2018 |


Спиране на водоподаването към ПСПВ

Поради авария на довеждащ водопровод "Лепеница" водоподаването към ПСПВ е преустановено. Екипи на дружеството работят по отстраняването й за да се възстанови водоподаването възможно най-скоро.

"ВКТВ" ЕООД се извинява на всички засегнати клиенти за временното неудобство.

| 10/07/2018 |


Съобщение

"ВКТВ" ЕООД гр.Велинград уведомява абонатите захранени с вода за питейни нужди от ПСПВ Велинград чрез водопроводно съоражение водопровод "суха лъка" че на 05.07.2018г. от 09:00 до 17:00 часа водоподаването ще бъде преустановено. Ще бъде извършено превключване на нов водопровод в централна градска част.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 04/07/2018 |


Съобщение

На основание извършване на 72 часови проби при смесване на водни количества от КИЛегоринец и ПСПВ гр.Велинград и заповед 1 А-ДЗК-3/25.06.2018г. от РЗИ гр.Пазарджик.
Уведомявам потребителите със СВО от водопровод Легоринец, чешма за питейни цели Горски пункт и захранване от РШЧепино- от 11.00ч. на 25.06.2018г. до 11.00ч. на 28.06.2018г. водата е негодна за питейни цели.

Утвърдил:

Управител ВКТВ ЕООД гр.Велинград

Георги Мяшков

| 25/06/2018 |


Съобщение

На основание извършване на 72 часови проби при смесване на водни количества от КИЛегоринец и ПСПВ гр.Велинград и писмо на РЗИ гр.Пазарджик изх.1А-ДЗК-2/24.06.2018г.
Уведомявам потребителите със СВО от водопровод Легоринец, чешма за питейни цели Горски пункт и захранване от РШЧепино- от 15.00ч. на 24.06.2018г. до 15.00ч. на27.06.2018г. водата е негодна за питейни цели.

Утвърдил:

Управител ВКТВ ЕООД гр.Велинград

Георги Мяшков

| 22/06/2018 |


Съобщение

На основание извършване на 72 часови проби при смесване на водни количества от КИЛегоринец и ПСПВ гр.Велинград и писмо на РЗИ гр.Пазарджик изх.1А-ДЗК-2/15.06.2018г.
Уведомявам потребителите със СВО от водопровод Легоринец, чешма за питейни цели Горски пункт и захранване от РШЧепино- от 15.00ч. на 15.06.2018г. до 15.00ч. на18.06.2018г. водата е негодна за питейни цели.

Утвърдил:

Управител ВКТВ ЕООД гр.Велинград

Георги Мяшков

| 15/06/2018 |


Възстановяване на водоподаването от ПСПВ

Уведомяваме ви, че днес 14.06.2018г. вследствие установения вътрешен контрол за качеството на водата от ПСПВ по Физикохимични и микробиологични показатели водата е годна за питейни нужди по Наредба 9 на МНЗ и БДС 2823-83.

| 14/06/2018 |


Нарушено водоподаване от ПСПВ

Поради лошите метеорологични условия, гръмотевични бури и обилни валежи, мътността на водата е много висока и водоподаването от ПСПВ ще бъде нарушено до 08:00 часа на 14.06.2018г.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 13/06/2018 |


Съобщение към абонати живущи в кв.Каменица

До възстановяване на нормалния технологичен режим на ПСПВ и поради голямо потребление на вода е възможно да бъде нарушено водоподаването за кв.Каменица от 24:00 до 06:00 часа.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 30/05/2018 |


Авария на топлопровод в кв.Чепино

Поради авария топлопровода на 22.05.2018г. от 09:00 до 15:00 часа ще бъде спряно водоподаването на следните абонатите ползващи топла вода от него:

- БЛЦ "Камена" ЕАД - Балнеологичен комплекс Камена
- "Арена Хотелс" ЕООД - СПА Хотел Здравец
- "Селект Туризъм" ЕООД - СПА Хотел Селект
- "Холидей" АД - СПА Хотел Холидей
- Хотел Вела Хилс
- Хотел Примавера
- "Велконт" ЕООД - Хотел Преслав
- Хотел Роял

ВКТВ ЕООД се извинява за причиненото неудобство.

| 21/05/2018 |


Авария на главен водопровод

Поради авария на главен водопровод на 06.05.2018г. в района на ОУ "Кирил и Методий" ще бъде преустановено водоподаването в въпросния район. Аварийния екип работи по отсраняването на аварията.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 06/05/2018 |


Планова профилактика на водопровод "Дюкера"

На 12.04.2018г. водоподаването от водопровод "Дюкера" захранващ гр.Велинград с водни количества за питейно-битови цели ще бъде преустановено от 08:00 до 17:00ч. за извършване на профилактика на утаителните шахти.

От ръководството на "ВКТВ" ЕООД.

| 11/04/2018 |