Новини

Подмяна на водопроводи в кв."Каменица"

Днес 29.08.2016г. поради планувана подмяна на водопроводи по ул."Йорданка Чанкова" и ул."Христо Смирненски", ще бъде нарушено водоподаването днес от 09:00 до 14:00 часа.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 29/08/2016 |


Авария на главен водопровод над Хотел "Роял"

Поради авария на главен водопровод над Хотел "Роял", днес 20.08.2016г. от 12:00 часа до края на деня, ще бъде нарушено водоподаването за всички абонати захранващи се от ПСПВ. Засегнати ще бъдат основно абонатите в кв."Каменица" и кв."Лъджене".

"ВКТВ" ЕООД се извинява на всички засегнати клиенти за временното неудобство.

| 20/08/2016 |


Почистване на кранове за регулиране в кв."Каменица"

Днес 18.08.2016г. ще се извършва почистване на кранове за регулиране в кв."Каменица". Вследствие на което е възможно в кв."Каменица" да има колебания във водоподаването.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 18/08/2016 |


Авария на довеждащ водопровод "Лепеница"

Във връзка с авария на довеждащ водопровод "Лепеница", днес 04.08.2016г. от 11:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоподаването за всички абонати захранващи се от ПСПВ.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 04/08/2016 |


Спиране на водоподаването от ПСПВ към гр.Велинград

Поради обилни валежи в м."Лепеница" вследствие на което се замътва водата, днес 03.08.2016г. от 08:00 до 14:00 часа ще бъде нарушено водоподаването към абонатите от гр.Велинград.
Засегнати ще бъдат основно абонатите в кв."Каменица".

"ВКТВ" ЕООД се извинява на всички засегнати клиенти за временното неудобство.

| 03/08/2016 |


Уведомително писмо

Във връзка с високите летни температури е завишен контрола и мониторинга на водата в гр.Велинград и района.
На 25.07.2016г. беше извършено пробонабиране на питейна вода
От следните пунктове:
1.Чешма,,Тръбача,кв.Чепино-център.
2.Ресторант,,Родопско село,бул,,Съединение49-е.
3.Хлебозавода-пром.зона.
4.Ул,,Йорданка Чанкова.
5.Кафе,,Авеню,кв.Каменица-център.
6.Кафе,,Костяневи,ул,,Юндолска,кв.Лъджене.
7.с. Драгиново-център,цех за банички.
След извършения микробиологичен и физико-химичен анализ на водата
В ПСПВ -Велинград,заключението от резултатите е,че водата е годна за
питейни нужди по БДС 2823-83 и Наредба 9 на МНЗ.

| 27/07/2016 | Свали като файл |


Подмяна на водопроводи в кв."Каменица"

Поради подмяна на водопроводи в кв."Каменица" днес 27.07.2016г. за периода от 09:30 до 14:00 часа ще бъде нарушено водоподаването във високата част на кв."Каменица".

Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

| 27/07/2016 |


Предложение за изменение на цените на В и К услугите, предоставяни от ВКТВ ЕООД Велинград

За утвърждаване цени на ВиК услуги за 2017г. без ДДС:

1.Доставяне на вода на потребителите: 0.768 лева без ДДС
2.Отвеждане на вода на потребителите: 0.166 лева без ДДС

| 25/07/2016 | Свали като файл |


Водохващането на Велинград попада в терена за добив на волфрам, ще се учредяват санитарно-охранителни зони

Директорът на РИОСВ Пазарджик спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище Грънчарица Център на РЕСУРС-1АД, заради настъпили фактически промени, съобщиха от екоинспекцията.
Съгласно представения от ВКТВ ЕООД Велинград проект за санитарно-охранителни зони, пояс -и около речното водохващане Грънчарица и -и пояс, около речните водохващания, попадат в площта на инвестиционното предложение Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище Грънчарица Център. Затова административното производство по ОВОС спира до издаване на индивидуален административен акт от Басейнова дирекция Източнобеломорски район за учредяване на санитарно-охранителни зони около речни водохващания на реките Грънчарица и Малка река, използвани за питейно-битово водоснабдяване на Велинград.
След издаване на индивидуалния административен акт за учредяване на санитарно-охранителните зони от БД ИБР Пловдив, административното производство на РИОСВ Пазарджик ще бъде възобновено служебно, съобщкиха от екоинспекцията в Пазарджик.

| 14/07/2016 | Свали като файл |


Съобщение

На 13.07.2016г. от 9:00 до 11:00 часа ще бъде преустановено водоподаването на питейна вода по водопровод "Суха Лъка", поради зониране на отделни участъци от водопроводната мрежа. Засегнати ще са: Търговската улица, Ресторант Парадайс, Кооперация Боляри, Хотел Алегра, Ресторант Родопоско село.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 12/07/2016 | Свали като файл |


Съобщение

От ВКТВ ЕООД гр.Велинград, ул.Акад.Иван Павлов 1

| 08/07/2016 | Свали като файл |


Обявление за изменение на цените на ВиК услугите

1.За услугата "Доставяне на вода" - 0.59 лева без ДДС
2.За услугата "Отвеждане на вода" - 0.13 лева без ДДС

| 05/07/2016 | Свали като файл |


Авария на довеждащ водопровод "Лепеница"

Във връзка с авария на довеждащ водопровод "Лепеница", днес 04.07.2016г. от 13:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоподаването за всички абонати захранващи се от ПСПВ.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 04/07/2016 |


Обръщение на Г-н Нанов - Управител ВКТВ ЕООД

До гражданите на гр.Велинград

| 20/06/2016 | Свали като файл |


Обръщение към гражданите които живеят в района на ул. Йорданка Чанкова.

Поради зачестилите аварии по ул.Йорданка Чанкова и с.Драгиново ВКТВ ЕООД от днес 20.06.2016г. започва планувана подмяна на водопровод ф150 и всичките частни отклонения които са свързани към него водоподаването в кв.Каменица няма да бъде нарушено тъй като започнахме зонирането на всички проблемни участъци. Състоянието на водопровода и частните отклонения е изцяло амортизирано и се нуждае спешно от мерките които сме взели.

От ръководството на "ВКТВ" ЕООД.

| 20/06/2016 |


Авария водопровод на ул."Йорданка Чанкова"

Поради авария на водопровод на ул."Йорданка Чанкова" днес 16.06.2016г. от 08:00 до 14:00 часа ще бъде спряно водоподаването на абонатите в близост до аварията.

Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

| 16/06/2016 |


Авария на топлопровод "Власа"

Поради авария на топлопровод "Власа" на 15.06.2016г. в диапазона от 10:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено водоподаването на следните абонати: Хотел Деви; Хотел Аура; Хотел Лайт и закрит плувен басейн.

Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

| 15/06/2016 |


Авария на довеждащ водопровод "Лепеница"

Във връзка с авария на довеждащ водопровод "Лепеница", днес 14.06.2016г. от 09:00 до 15:00 часа, ще бъде нарушено водоподаването за всички абонати захранващи се от ПСПВ.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 14/06/2016 |


Авария на довеждащ водопровод "Лепеница"

Във връзка с авария на довеждащ водопровод "Лепеница", днес 26.05.2016г. от 15:00 до 24:00 часа, ще бъде нарушено водоподаването за всички абонати захранващи се от ПСПВ.

Ръководството на "ВКТВ" ЕООД се извинява на засегнатите клиенти.

| 26/05/2016 |


Изявление на Г-н Нанов - Управител ВКТВ ЕООД

____________________________________________________________________________

| 26/05/2016 | Свали като файл |