Съобщение

Поради превключване на нов водопровод по ул.“Тошо Стайков“ на 31.05.2019 от 09:00 до 18:00 часа ще бъде спряно водоподаването. Засегнати ще бъдат абонатите по улици:ул.“Тошо Стайков“ул.“Пушкин“ул.“Гоце Делчев“ул.“Захари Стоянов“ул.“Братя Кръстини“ул.“Бор“ул.“Мир“ул.“Боров Парк“ул.“Евредика“ул.“Гергевана“ул.“Киселец“ и др.

Прочети още

Съобщение

Поради превключване на нов водопровод днес 29.05.2019г. от 13:00 до 17:00 часа ще бъде спряно водоподаването по улици:ул.“Осми Март“ул.“Цар Самуил“ул.“Атанас Ненов“ул.“Никола Алексов“ул.“Димитър Грънчаров“ – частично

Прочети още

Съобщение

Поради превключване на нов водопровод днес 28.05.2019г. от 14:00 до 18:00 часа ще бъде спряно водоподаването по улици:ул.“Осми Март“ул.“Цар Самуил“ул.“Атанас Ненов“ул.“Никола Алексов“ул.“Димитър Грънчаров“ – частично

Прочети още

Съобщение

Поради промяна в плановото превключване на нов водопровод по ул.“Тошо Стайков“ от фирмата изпълнител водоподаването ще бъде преустановено на 29.05.2019 от 08:00 до 08:00 часа на 30.05.2019г. Засегнати ще бъдат абонатите по улици:ул.“Тошо Стайков“ул.“Пушкин“ул.“Гоце Делчев“ул.“Захари Стоянов“ул.“Братя Кръстини“ул.“Бор“ул.“Мир“ул.“Боров Парк“ул.“Евредика“ул.“Гергевана“ул.“Киселец“ и др.На 30.05.2019г. от 08:00 до 18:00 часа ще се извърши технологично хиперхлориране на водопроводната мрежа. Питейната […]

Прочети още

Съобщение

На 28.05.2019 от 08:00 до 08:00 часа на 29.05.2019г. ще бъде спряно водоподаването в централна градска част и разширен център поради превключване на нов водопровод по ул.“Тошо Стайков“.На 29.05.2019г. от 08:00 до 18:00 часа ще се извърши технологично хиперхлориране на водопроводната мрежа. Питейната вода за посочения интервал от време няма да е годна за питейни […]

Прочети още