Съобщение

Новини

Поради възникнала авария на водопровод в с. Драгиново от днес 20.07.2020г. до 17:00 часа на 21.07.2020г. Питейната вода за посочения интервал от време няма да е годна за питейни нужди, а само за санитарно-битови нужди.

От ръководството на „ВКТВ“ ЕООД