Съобщение

Новини

Аварията на главен захранващ водопровод ПСПВ е отстранена.
В 19.00ч. на 17.07.2021г. водоподаването в ПСПВ е възстановено.
След пречистването й, за града ще се възстанови водоподаването към 22:00ч.

От ръководството на „ВКТВ“ ЕООД