Съобщение

Новини
По повод множеството сигнали за лошо водоподаване, основно в квартал Каменица, по нареждане на кмета на община Велинград д-р Костадин Коев е извършена проверка. Тя установи, че причината за неприятната ситуация не е повреда на общински съоръжения за водоподаване.
      От „Язовири и каскади” – НЕК ЕАД е извършван ремонт на Баташки водносилов път. Съоръжението е пряко свързано със събирателна деривация „Бистрица” – основен водоизточник за Велинград, осигуряващ 70% от необходимите количества за питейно водоснабдяване. Това е причината за получения срив във водоподаването към по-високите части на града.
      От ВКТВ – ЕООД информират, че в 22.00 ч. на 06.10.2021г. към ПСПВ – Велинград са подадени необходимите водни количества за възстановяване на водоподаването .
ОТ 5.00 ч. тази сутрин водоснабдяване в града е нормализирано.