Съобщение

Новини

Поради интензивните валежи през последното денонощие и високото замътване на водата днес 10.10.2021г. водата няма да е годна за питейни нужди, а само за санитарно-битови нужди.

От ръководството на „ВКТВ“ ЕООД.

2 thoughts on “Съобщение

  1. Pingback: buy viagra cheap

Comments are closed.