Съобщение

Новини

Поради интензивните валежи през последното денонощие и високото замътване на водата днес 12.10.2021г. водата няма да е годна за питейни нужди, а само за санитарно-битови нужди. Засегнати ще бъдат абонатите захранващи се от ПСПВ.

От ръководството на „ВКТВ“ ЕООД.

2 thoughts on “Съобщение

Comments are closed.