Съобщение

Новини

Уведомяваме ви,
Във връзка с извършване технологична дезинфекция на водопроводните мрежи и съоръжения за питейна вода,
на 18.10.2021г (понеделник) от 6:00 до 12:00 часа водата няма да е годна за питейни нужди, а само за санитарно-битови.
ВрИД Управител на ВКТВ-ЕООД:
Инж.Цветан Сотиров