Съобщение

Новини

„ВКТВ“ ЕООД уведомява жителите на гр.Велинград  за следното:

  1. Смущенията във водоподаването от 18. 11. 2021г. се дължи на възникнали 4 бр. аварии на територията на града.
  2. На същата дата беше проведена работна среща на експерти от на „ВКТВ“ ЕООД и Предприятие „Язовири и каскади“ към НЕК ЕАД с цел да съгласуваме датите за провеждане на изискващата се по закон (веднъж на 5 години) задължителна профилактика на съоръженията на „НЕК“ ЕАД.
  3. В момента работим с експертите от НЕК по вариантите за получаване на възможно най-големия дебит вода през време на профилактичния период, както и за възможностите за съкращаване на същия.
  4. За точния период на предстоящата профилактика ще бъдете информирани на официалната ни страница, както и за възможния срок на намалено водоподаване по квартали.
  5. „ВКТВ“ ЕООД призовава жителите на гр.Велинград и с.Драгиново за разбиране от необходимостта на провежданата профилактика. Тази профилактика ще допринесе до подобряване качеството на водоподаването на населението в дългосрочен план.