Съобщение

Новини

Поради извършване на аварийни дейности на ул.“Евлоги Георгиев“, част от земните маси ще бъдат складирани от лявата страна на река „Луковица“.  Складирането на земните маси е съгласувано с РИОСВ.