Съобщение

Новини

Поради промяна в плановото превключване на нов водопровод по ул.“Тошо Стайков“ от фирмата изпълнител водоподаването ще бъде преустановено на 29.05.2019 от 08:00 до 08:00 часа на 30.05.2019г. Засегнати ще бъдат абонатите по улици:
ул.“Тошо Стайков“
ул.“Пушкин“
ул.“Гоце Делчев“
ул.“Захари Стоянов“
ул.“Братя Кръстини“
ул.“Бор“
ул.“Мир“
ул.“Боров Парк“
ул.“Евредика“
ул.“Гергевана“
ул.“Киселец“ и др.
На 30.05.2019г. от 08:00 до 18:00 часа ще се извърши технологично хиперхлориране на водопроводната мрежа. Питейната вода за посочения интервал от време няма да е годна за питейни нужди, а само за санитарно-битови нужди.