Съобщение

Новини

На 28.05.2019 от 08:00 до 08:00 часа на 29.05.2019г. ще бъде спряно водоподаването в централна градска част и разширен център поради превключване на нов водопровод по ул.“Тошо Стайков“.
На 29.05.2019г. от 08:00 до 18:00 часа ще се извърши технологично хиперхлориране на водопроводната мрежа. Питейната вода за посочения интервал от време няма да е годна за питейни нужди, а само за санитарно-битови нужди.