Съобщение

Новини

Аварията на довеждащ водопровод „Лепеница“ е отстранена.
В 12.30ч. на 27.04.2019г. водоподаването в ПСПВ е възстановено.
След пречистването й, за града ще се възстанови водоподаването към 16:00ч.