Нормативни документи


Заявление за прехвърляне на партида


Заявление за ВиК Услуга


ИЗВАДКА ОТ РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД за обектиТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПРЕНОС НА ТОПЛА МИНЕРАЛНА ВОДА


Обществена поръчка доставка водомери


Решение ОУ-09_11.08.2014_Общи условия ВиК


Общи Условия на ВКТВ ЕООД ВЕЛИНГРАД


Наредба  №4  17.08.2012


Закон за водите


Договор бланка


Правила за вътрешно подаване на сигнали