Публикувани процедури


Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП – Доставка на бензин, дизел и масла за нуждите на ,,ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

БОРСОВ ДОГОВОР СОФ СТОК БОРСА

Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

Дата на публикуване: 07.10.2020г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на изпълнител за доставка на бензин, дизел и масла от бензиностанция находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 58 от 27.09.2019г.
Публична покана: 9092881 от 27.09.2019г.
Краен срок за участие: 02.10.2019г.

Договор-ГориваИзтегляне

Протокол-горива-2019Изтегляне

Съобщение-за-удължаване-на-срока-на-обществената-поръчкаИзтегляне

документация и образци-2019Изтегляне

Заповед-горива-2019Изтегляне

Покана-горива-2019Изтегляне


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел и масла от бензиностанция находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 67 от 23.08.2018г.
Публична покана: 9079965 от 23.08.2018г.
Краен срок за участие: 27.08.2018г.

ДоговорИзтегляне

ПротоколИзтегляне

Съобщение за удължаване на срока на обществената поръчкаИзтегляне

Документация и образциИзтегляне

ЗаповедИзтегляне

ПоканаИзтегляне


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел и масла от бензиностанция находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 54 от 26.06.2018г.
Публична покана: 9078256 от 26.06.2018г.
Краен срок за участие: 11.07.2018г.

Съобщение за прекратяване на обществена поръчкаИзтегляне

ПротоколИзтегляне

Съобщение за удължаване на срока на обществената поръчкаИзтегляне

Документация и образциИзтегляне

ЗаповедИзтегляне

ПоканаИзтегляне