Публикувани процедури


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на изпълнител за доставка на бензин, дизел и масла от бензиностанция находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 58 от 27.09.2019г.
Публична покана: 9092881 от 27.09.2019г.
Краен срок за участие: 02.10.2019г.


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел и масла от бензиностанция находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 67 от 23.08.2018г.
Публична покана: 9079965 от 23.08.2018г.
Краен срок за участие: 27.08.2018г.


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел и масла от бензиностанция находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 54 от 26.06.2018г.
Публична покана: 9078256 от 26.06.2018г.
Краен срок за участие: 11.07.2018г.


ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЯВНО НАДДАВАНЕ


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЯВНО НАДДАВАНЕ


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция с налична газова колонка, находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на „ВКТВ“ ЕООД за срок от една година.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 36 от 30.06.2017г.
Публична покана: 9065776 от 30.06.2017г.
Краен срок за участие: 03.07.2017г.


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград. 
Решение (заповед) за откриване на процедурата: 14 от 07.04.2017г.
Публична покана: 9063182 от 10.04.2017г.
Краен срок за участие: 20.04.2017г.


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на „ВКТВ“ ЕООД за срок от една година.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 11 от 29.03.2017г.
Публична покана: 9062896 от 31.03.2017г.
Краен срок за участие: 10.04.2017г.


Публична Покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 44 от 29.03.2016г.
Публична покана: 9052017 от 04.04.2016г.
Краен срок за участие: 12.04.2016г.


Публична Покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА -Доставка и продажба на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на ,,ВКТВ“ ЕООД за срок от една година

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 37 от 02.03.2016г.
Публична покана: 9051005 от 07.03.2016г.
Краен срок за участие: 17.03.2016г.