Публикувани процедури


ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЯВНО НАДДАВАНЕ


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЯВНО НАДДАВАНЕ


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция с налична газова колонка, находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на „ВКТВ“ ЕООД за срок от една година.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 36 от 30.06.2017г.
Публична покана: 9065776 от 30.06.2017г.
Краен срок за участие: 03.07.2017г.


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград. 
Решение (заповед) за откриване на процедурата: 14 от 07.04.2017г.
Публична покана: 9063182 от 10.04.2017г.
Краен срок за участие: 20.04.2017г.


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на „ВКТВ“ ЕООД за срок от една година.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 11 от 29.03.2017г.
Публична покана: 9062896 от 31.03.2017г.
Краен срок за участие: 10.04.2017г.