Публикувани процедури


ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОбявлениеИзтегляне


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЯВНО НАДДАВАНЕ

JeepИзтегляне

MazdaИзтегляне

FordИзтегляне


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция с налична газова колонка, находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на „ВКТВ“ ЕООД за срок от една година.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 36 от 30.06.2017г.
Публична покана: 9065776 от 30.06.2017г.
Краен срок за участие: 03.07.2017г.

ДоговорИзтегляне

ПротоколИзтегляне

Документация и образциИзтегляне

ЗаповедИзтегляне

ПоканаИзтегляне


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград. 
Решение (заповед) за откриване на процедурата: 14 от 07.04.2017г.
Публична покана: 9063182 от 10.04.2017г.
Краен срок за участие: 20.04.2017г.

ДоговорИзтегляне

Протокол от жребийИзтегляне

ПротоколИзтегляне

Образци на документиИзтегляне

Документация ваучериИзтегляне

ЗаповедИзтегляне

ПоканаИзтегляне


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП – Избор на изпълнител за доставка на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на „ВКТВ“ ЕООД за срок от една година.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 11 от 29.03.2017г.
Публична покана: 9062896 от 31.03.2017г.
Краен срок за участие: 10.04.2017г.

Обява гориваИзтегляне

ЗаповедИзтегляне

ДокументацияИзтегляне

Отговор на въпрос от ПетролИзтегляне

Протокол гориваИзтегляне

Съобщение за прекратяване на обществена поръчкаИзтегляне