Публикувани процедури


Публична Покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 44 от 29.03.2016г.
Публична покана: 9052017 от 04.04.2016г.
Краен срок за участие: 12.04.2016г.

Договор ваучериИзтегляне

Публична поканаИзтегляне

СъобщениеИзтегляне

Образци на документиИзтегляне

Техническо заданиеИзтегляне

ПротоколИзтегляне


Публична Покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА -Доставка и продажба на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Велинград за нуждите на ,,ВКТВ“ ЕООД за срок от една година

Решение (заповед) за откриване на процедурата: 37 от 02.03.2016г.
Публична покана: 9051005 от 07.03.2016г.
Краен срок за участие: 17.03.2016г.

ДоговорИзтегляне

ПротоколИзтегляне

Проекто-договорИзтегляне

Описание на поръчката и указанияИзтегляне

Образец 8Изтегляне

Образец 7Изтегляне

Образец 6Изтегляне

Образец 5Изтегляне

Образец 4Изтегляне

Образец 3Изтегляне

Образец 2Изтегляне

Образец 1Изтегляне

СъобщениеИзтегляне

Публична поканаИзтегляне

Съобщение за удължаване на срока на публичната поканаИзтегляне