Интересно и полезно


На основание чл.19 от НРЦВКУ, „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД  – град Велинград ще подаде заявление до КЕВР за утвърждаване на цени за първия ценови период (2022 г.) и одобряване на цени за всеки от следващите (2023 – 2026 г.) ценови периоди от регулаторен период (2022 – 2026 г.):

Цени на ВиК услуги, без ДДС Мярка 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
Доставяне на вода на потребителите лв./куб.м 0,821 0,929 0,953 0,969 1,042
Отвеждане на отпадъчни води лв./куб.м 0,208 0,239 0,280 0,321 0,343

Промяна на собствеността

При продажба на имот върху новия собственик преминават всички права и задължения, произтичащи от сключения договор с „ВиК“ ЕООД. Новият собственик е задължен да ни уведоми за промяната на собствеността в седемдневен срок. Проверете дали е отчитана редовно водата и дали са платени сметките на жилището, което купувате.


Загуби на вода

За дома

Уверете се, че в дома Ви няма никакви течове, тъй като в много домове има скрити течове. Отчетете водомера си преди и след период от два часа, през който не използвате вода. Ако показанията на водомера не са същите, това означава, че в дома Ви има теч.

Знаете ли, че aко кранчето Ви капе със скорост една капка в секунда, за една година може да изразходите повече от 10 кубически метра вода.
Всеки път, когато оставяте чешмата пусната без нужда, изразходвате по литър вода на всеки 6-7 секунди.

Направете теста анти-теч.
Проследете консумацията: запишете стойностите на водомера вечерта, а след това и сутринта. Сравнете ги. Ако има промяна, значи има теч. Внимание през нощта не пускайте машина за пране или миене на съдове, нито пък водата.

Канализацията 

Имаме нужда от съдействието на всички наши потребители, за да можем да поддържаме канализационната система в добро състояние. Като спазвате простите указания по-долу можете да помогнете за предотвратяването на запушвания и наводнения.
Никога: не пускайте в канала едри отпадъци, като парцали, хартиени салфетки, памперси и др.; не изхвърляйте битови мазнини и машинни масла в канализацията; не изхвърляйте токсични материали в тоалетната чиния.


Съобщение

От днес 09.10.2018г. „ВКТВ“ ЕООД внедри нова платформа за електронни фактури в която всеки абонат, частно лице или фирма може да си направи регистрация в системата и занапред всяка издадена фактура от дружеството за услугите вода и канал ще се съхраняват в платформата.
Стъпките за регистрация са следните:
1. Регистрирате се в платформата като попълвате всички полета за което ще ви трябва абонат номер и номер на фактура която вече е издадена.
2. След регистрацията и влизането в системата ще трябва да се откажете от хартиената фактура чрез бутона в горния десен ъгъл.
3. След като изпълните горните две стъпки всяка ново издадена фактура ще се съхранява в системата и ще може да се принтира многократно.
4. Адрес на платформата http://vikvelingrad.e-inv.bg

От ръководството на „ВКТВ“ ЕООД.


„ВКТВ“ ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди

„ВКТВ“ ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди от 01.12.2018 до 31.12.2018г. на починали абонати на техни наследници в стая 3 в сградата на дружеството.
Моля носете копия на нотариален акт, удостоверение за наследници и лична карта.

От ръководството на „ВКТВ“ ЕООД.