ВиК Райони


Район 2

Йорданка Семерджиева – инкасатор GSM:0879212784


Район 3

Пенка Назлиева – инкасатор GSM:0879212801


Район 4

Троя Николова – инкасатор GSM:0879212806


Район 5

Младен Мечкарски – инкасатор GSM:0879212799


Район 6

Стоян Горанов – инкасатор GSM:0879212804


Район 7 фирми

Елена Белева – инкасатор GSM:0879212795


Район 8

Байрям Ахмед – инкасатор GSM:0882118413 

гр.Сърница; 


Район 9

Зорка Козарева – инкасатор Драгиново GSM:0879212805 

с. Драгиново; 


Район 10

Мариета Лазарова – инкасатор GSM: 0879212866


Район 11

Вихрен Бошнаков – инкасатор GSM: 0879212820

с. Грашево; 
с. Мечо корито


Район 12

Юсуф Съртев – инкасатор GSM:0879212815 в селата:

с.Кадьова; 
с.Биркова; 
с.Горно Дъбева; 
с.Абланица; 
с.Кръстава; 
с.Цветино; 
с.Чолакова; 
с.Пашово; 
с.Юндола; 
с.Света Петка; 
с.Алендарова; 
с.Всемирци; 
с.Долно Дъбево;