ВиК Райони


Район 1

Елена Дрянкова – инкасатор GSM:0879212803


Район 2

Йорданка Семерджиева – инкасатор GSM:0879212784


Район 3

Пенка Назлиева – инкасатор GSM:0879212801


Район 4

Троя Николова – инкасатор GSM:0879212806


Район 5

Младен Мечкарски – инкасатор GSM:0879212799


Район 6

Стоян Горанов – инкасатор GSM:0879212804


Район 7 фирми

Елена Белева – инкасатор GSM:0879212795


Район 8

Байрям Ахмед – инкасатор GSM:0882118413 

гр.Сърница; 


Район 9

Зорка Козарева – инкасатор Драгиново GSM:0879212805 

с. Драгиново; 


Район 10

Мариета Лазарова – инкасатор GSM: 0879212866


Район 11

Вихрен Бошнаков – инкасатор GSM: 0879212820

с. Грашево; 
с. Мечо корито