ВиК Райони


Район 12

Юсуф Съртев – инкасатор GSM:0879212815 в селата:

с.Кадьова; 
с.Биркова; 
с.Горно Дъбева; 
с.Кръстава; 
с.Чолакова; 
с.Пашово; 
с.Юндола; 
с.Света Петка; 
с.Алендарова; 
с.Всемирци; 
с.Долно Дъбево; 


Район 13

Муса Кельов – инкасатор GSM:0879212842 

с.Побит Камък; 


Район 14

Юсуф Орцев – инкасатор GSM:0879212794 

с.Кадьова; 
м.Горелци;


Район 15

Веско Мандраджиев – инкасатор GSM:0879212829

с.Абланица; 
с.Цветино;